geschreven door Hugo Bakker 

Teambuilding activiteit: Fear in a hat

Teambuilding activiteit Fear in a hat

Deze werkvorm is serieus en vraagt vertrouwen voordat je aan deze activiteit kunt beginnen.

Deze werkvorm bevordert:

 • Begrip
 • Inlevingsvermogen
 • Hulp vragen
 • Leiderschap
 • Vertrouwen

Hieronder de instructie:
Tijd: 30 minuten
Deelnemers: 5 tot 15
Binnen en Buiten
niet Actief

Benodigd materiaal
Een hoed, pen en papier

Verloop:
Elke deelnemer schrijft zijn grootste angst op een briefje (eventueel met toelichting), vouwt deze dubbel en stopt het in de hoed.
Vervolgens pakt iemand een briefje van één van de andere deelnemers uit de hoed en leest deze voor.
Daarna leeft de persoon zich in de ander in en beschrijft hoe deze zich wellicht zal voelen.

Dan is de volgende deelnemer aan de beurt.
Wanneer iedereen is geweest kan besproken worden wat mensen ervaren hebben of wat ze opgevallen is. Dat is dan gelijk ook de evaluatie.

Deze activiteit kan er toe leiden dat de groep een behoefte heeft gecreëerd om afspraken te maken over hoe met elkaar om te gaan.

Dat vind ik altijd mooi aan dit soort activiteiten. De groep gaat zichzelf ontwikkelen en bouwt aan vertrouwen. Ook kunnen ze hulp vragen aan elkaar.
Daarna zou je een group juggle kunnen doen.

Over

Hugo Bakker

Mijn missie is om iedereen die met groepen werkt te inspireren om meer actief en meer ervaringsgericht te werken.
BIO: PABO (1989 - 1993), in diverse typen onderwijs gewerkt, directeur op een ZMOK school, interim management en 25 jaar trainingen en teamcoaching bij bedrijven en ondernemers.

Reageer of stel je vraag hieronder:

 • Elizabeth schreef:

  De oefening Fear in a hat was een goed hulpmiddel om het team inzicht te geven in de eigen belemmeringen om geen melding te maken van (bijna) fouten tijdens de zorgverlening. Wat belemmert jou om dit niet te melden was de vraag. Door je te verplaatsen in de gedachten/ gevoelens van de ander kwam er meer openheid en begrip voor elkaar, maar ook voor het proces om wel te melden.

 • Deze werkvorm is een hele sterke in inleven in elkaar, en het openlijk bespreekbaar maken van kwetsbare gevoelens en gedachten. Wat nog een toegevoegde waarde gaf, was dat we per bespreking van de angst als laatste nog een vraag toevoegden: ‘wat heeft deze persoon nodig?’

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Populaire werkvormen

  >