geschreven door Hugo Bakker 

Teambuilding activiteit: Blinddoekenspel

Teambuilding activiteit Blinddoekenspel

Dit soort werkvormen zijn altijd enorm waardevol wanneer je het goed begeleidt; mensen ervaren hoe het groepsproces werkt, wat gebeurt er in de groep, wie neemt de leiding, zijn er afspraken gemaakt, is er en echt doel bepaald etc. Met dank aan Heleen van Tol!!

Deze werkvorm bevordert:

 • Hulp vragen
 • Leiderschap
 • Vertrouwen
 • Inzicht in groepsproces

Hieronder de instructie:
Tijd: 30 minuten
Deelnemers: 5 tot 15
Binnen en Buiten
niet Actief

Benodigd materiaal
Voldoende blinddoeken, een geschikte fysiek veilige omgeving

Verloop:

 • Verdeel de groep in twee teams, team 1 en team 2.
 • Team 1 is verantwoordelijk voor het traject van A naar B en team 2 is verantwoordelijk voor het traject B naar C.
 • We lopen het hele traject eerst gezamenlijk en geven daarbij aan waar in het traject punt B en  C liggen
 • De opdracht is om straks de hele groep geblinddoekt veilig van punt A naar punt C te brengen
 • Beide Teams krijgen ongeveer 15 minuten de tijd om hun eigen traject te verkennen.
 • Begeleiding gaat samen met totale groep het traject verkennen en komen samen weer op startpunt terug
 • Dan blinddoeken uitdelen+ instructie kort herhalen+ SUCCES

Variant zoek een voor jou favoriete plek op en ga straks geblinddoekt van punt A naar je favoriete plek. Verder is alles vormvrij ( NB Kunnen ze dus alleen, met partner, of als groep oppakken.)

Evaluatie:

 • Hoe heb je je als individu gevoeld,
 • Wat gebeurde er in de groep,
 • Hoe kwam jouw team tot beslissingen,
 • Wie gaf er leiding aan het team?
 • Verschoof het leiderschap: 1x, 2x of vaker? Waarom en wanneer?
 • Welke kwaliteiten kwamen naar voren in jouw team?
 • Ontdekte je dat je collega’s kwaliteiten hadden, waarvan je je niet bewust was?
 • Hoe vulden de diverse kwaliteiten elkaar aan?
 • Waarover ontstonden conflicten? Hoe kwamen jullie daaruit?
 • Hoe goed luisterde iedereen naar elkaar?
 • Hoeveel vrijheid was er om ideeën naar voren te brengen?

Over

Hugo Bakker

Mijn missie is om iedereen die met groepen werkt te inspireren om meer actief en meer ervaringsgericht te werken.
BIO: PABO (1989 - 1993), in diverse typen onderwijs gewerkt, directeur op een ZMOK school, interim management en 25 jaar trainingen en teamcoaching bij bedrijven en ondernemers.

Reageer of stel je vraag hieronder:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Populaire werkvormen

>