geschreven door Hugo Bakker 

Teambuilding activiteit: Bouw een brug

Teambuilding activiteit Bouw een brug

Dit is een erg leuk samenwerkingsspel waarbij soms pijnlijk zichtbaar wordt hoe de samenwerking werkt in een team.

Deze activiteit bevordert:

  • samenwerking
  • communicatie
  • en wie weet wat nog meer

Hieronder de instructie:

Tijd: 15 minuten
Deelnemers: 6 of meer; je kunt altijd verdelen in groepjes
Binnen en Buiten
Actief

Benodigd materiaal
Kratten, balken, hoepels, fietsbanden, etc.

Beginopstelling
Stel de deelnemers op bij of op het materiaal.

Je kan zelf kiezen wat de deelnemers mogen gebruiken als brug (bv kratjes, planken, banden, hoepels enz). Zorg dat de deelnemers genoeg materiaal hebben, waar ze met zijn allen op kunnen staan.

Kader
Zeg tegen de deelnemers dat ze een rivier oversteek gaan maken. Omdat de stroming in de rivier nogal heftig is, hebben ze het materiaal nodig om aan de overkant te komen.

Als ze ook maar met 1 voet in de rivier komen zullen ze mee worden genomen door de stroming. 

Spelverloop
De deelnemers zullen het materiaal door moeten geven om aan de overkant van de rivier te komen. Daarnaast zullen ze elkaar moeten helpen om op het materiaal te blijven staan.

Differentiatie
Als het voor de groep te makkelijk is, haal je materiaal weg (meegesleurd door de stroming).

Je kunt de deelnemers ook extra materiaal meegeven, wat allemaal mee moet naar de overkant (noem het proviand).

Evaluatie

  • Ging het goed? Waarom wel of niet?
  • Wat hadden jullie voor methode, wie kwam met dat idee?

Veiligheidscheck
Bij misstappen op een kratje zouden er ongelukken kunnen gebeuren, bij goede samenwerking en ondersteuning vanuit de groep kan dit voorkomen worden.

Over

Hugo Bakker

Mijn missie is om iedereen die met groepen werkt te inspireren om meer actief en meer ervaringsgericht te werken.
BIO: PABO (1989 - 1993), in diverse typen onderwijs gewerkt, directeur op een ZMOK school, interim management en 25 jaar trainingen en teamcoaching bij bedrijven en ondernemers.

Reageer of stel je vraag hieronder:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Populaire werkvormen

>