geschreven door Hugo Bakker 

Werkvormen op trainingsniveau 3: Procestrainer

0 reacties

Dit is een gastblog van Silvia Blankestijn, trainer van het jaar 2015.

Trainingen op de zes ontwikkelingsniveaus

De procestrainer geeft trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De procestrainer richt zich evenals de vaardigheidstrainer op effectief gedrag binnen de (werk)omgeving, maar voegt hier de kracht en patronen op het mentale, emotionele, fysieke en zingevingniveau aan toe. Ik geef deze zes ontwikkelingsniveaus weer in mijn Stermodel:

stermodel van de zes ontwikkelingsniveausDe persoonlijke ontwikkeling van de trainer

Naast het beheersen van methodieken op alle zes de ontwikkelingsniveaus, is het van belang dat de procestrainer de uitdagingen van groei- en ontwikkelingsprocessen ook uit eigen ervaring kent. Je kunt je deelnemers immers ‘niet verder begeleiden dan je eigen wortels diep zijn’. Daarnaast is het interessant om bij jezelf als trainer te onderzoeken met welke van de zes ontwikkelingsniveaus je je vertrouwd voelt, en welke niveaus buiten je comfortzone liggen. Dit kan richting geven aan je ontwikkelingsproces als trainer.

In dit blog beschrijf ik een actieve werkvorm op het mentale ontwikkelingsniveau, waarbij ook het emotionele en gedragsniveau worden betrokken. Net als in mijn eerdere blogs pas ik de werkvorm toe op het thema feedback geven.

Werkvorm op het mentale ontwikkelingsniveau: Vijf denktypes in actie

Doel:

 • De deelnemers kennen één mentale overtuiging van zichzelf die ze belemmert om feedback te geven.
 • De deelnemers zijn zich bewust van de impact van deze mentale overtuiging op hun gevoel en gedrag.

Werkvorm:

De voorbereiding

Maak setjes van vijf A4-tjes. Op elk A4-tje zet je een irrationeel denkpatroon vanuit de RET-typologie, met bijbehorende belemmerende gedachten ten aanzien van feedback geven. De vijf denktypes van de RET zijn: de perfectionist, de liefdesjunk, de lage-frustratie-tolerantie, de rampdenker en de eiser.

Modelleren

Doe onderstaande oefening eerst een keer plenair voor, zodat de deelnemers goed weten wat de bedoeling is.

Oefening in 2-tallen

 • De deelnemers krijgen per 2-tal (persoon A en B) een set A4-tjes en leggen deze op de grond.
 • Persoon A gaat achtereenvolgens op het A4 van de verschillende denktypes staan, en spreekt de belemmerende gedachten ten aanzien van feedback geven hardop uit.

Persoon B helpt A om per denktype te ervaren welke gevoelens deze gedachten bij hem oproepen, en welke neiging tot gedrag.

 • Nadat A op alle vijf de A4-tjes heeft gestaan, helpt B persoon A om de volgende vragen te beantwoorden:
 • Welk denktype herken je het meest bij jezelf?
 • Verwoord in één zin jouw belangrijkste belemmerende gedachte om feedback te geven.
 • Welk effect heeft deze zin op je gevoel en je gedrag?
 • Wissel van rol.

Plenaire uitwisseling

 • Leg de A4-tjes met de vijf denktypes voor de groep op de grond.
 • Om de beurt komen de deelnemers voor de groep, en gaan op het A4 van hun denktype staan. Daar vertellen ze hun belangrijkste belemmerende gedachte ten aanzien van feedback geven, en het effect van deze gedachte op hun gevoel en gedrag.

Wanneer je je vakmanschap als vaardigheidstrainer professioneel en persoonlijk verder wilt verdiepen tot trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en leiderschapsontwikkeling, neem dan contact met me op of kijk op www.BPopleidingen.nl bij de opleiding ‘Coachend trainen’.

Door naar Niveau 4

Silvia Blankestijn impact_als_trainer

Impact als trainer bestellen

Over

Hugo Bakker

Mijn missie is om iedereen die met groepen werkt te inspireren om meer actief en meer ervaringsgericht te werken.

Reageer of stel je vraag hieronder:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Populaire werkvormen

>