geschreven door Hugo Bakker 

Teambuilding activiteit: Menselijke Knoop

Teambuilding activiteit Menselijke Knoop

Een samenwerkingsoefening waarbij deelnemers als verlengstuk van een touw, een knoop moeten leggen in een aangewezen deel van het touw.

Deze activiteit bevordert:

 • teambuilding, samenwerking, communicatie
 • zelfsturend zijn
 • afspraken maken
 • de lat steeds hoger leggen
 • fysiek contact
 • inzicht in leiderschap
 • en wie weet nog veel meer

Hieronder de instructie:

Tijd: 20 – 30 min
Deelnemers: 8 of meer
Binnen en Buiten
Actief

Benodigd materiaal
1 lang touw van 10 meter en een klein touwtje.

Beginopstelling
Stel alle deelnemers op aan 1 kant van het touw.

Spelverloop

1. Stel de groep op langs een touw dat je in een lange lijn hebt neergelegd.
2. Splits de groep in twee gelijke groepen en laat de twee subgroepen elk opschuiven naar een uiteinde van het touw.
3. Laat iedere deelnemer het touw beetpakken met de  opdracht dat ze    het gedurende de hele opdracht niet  meer mogen loslaten.
4. Leg als trainer een voorbeeldknoop (zelf bedenken) in het korte touwtje en geef de groep de opdracht diezelfde knoop in het touw te leggen in het stuk touw tussen de twee subgroepen in. De groep kiest  haar eigen werkwijze om haar doel te bereiken.

Differentiatie

  • Begin met een makkelijke knoop en geef daarna een moeilijkere knoop.
  • Laat de groep zelf een knoop bedenken en daarmee een doel stellen (leggen ze de lat hoog neer voor zichzelf of juist niet?).
  • De oefening doen terwijl groepsleden alleen non-verbaal mogen communiceren.
  • Een of twee groepsleden de rol geven van coach (niet aan het touw).

Evaluatie
Wat gebeurde er? (dit is vragen naar feitelijk gedrag)
Bij deze oefening is het van belang dat de deelnemers zich goed oriënteren op de knoop in het voorbeeldtouwtje. Als de knoop gelegd wordt zijn de deelnemers gedwongen door- en over elkaar heen te kruipen. Dit maakt fysiek contact nodig. De kans bestaat dat een of twee deelnemers actief het voortouw nemen en de rest van de groep tot passiviteit wordt veroordeeld. Dit kan een punt van aandacht zijn bij de nabespreking. Ook van belang is wie het voortouw neemt en op welke wijze dit gebeurt.
Welk effect heeft het op de groep als het gestelde doel niet wordt gehaald binnen de gestelde tijd? Eventueel kun je na de nabespreking de opdracht laten herhalen zodat de groep de kans krijgt het doel alsnog te halen.
Wat neem je, nemen jullie hieruit mee?

Veiligheidscheck
Bij fysiek contact is het altijd nodig dat het ‘veilig’ genoeg is. Dus als trainer zul je dat in moeten schatten.

Over

Hugo Bakker

Mijn missie is om iedereen die met groepen werkt te inspireren om meer actief en meer ervaringsgericht te werken.
BIO: PABO (1989 - 1993), in diverse typen onderwijs gewerkt, directeur op een ZMOK school, interim management en 25 jaar trainingen en teamcoaching bij bedrijven en ondernemers.

Reageer of stel je vraag hieronder:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Populaire werkvormen

>