geschreven door  

Afronder: Feedback in een rondje

Zelf houd ik vooral van spelvormen, o.a. omdat feedback dan vaak vanzelf ontstaat. Allerlei feedback oefeningen vind ik eerlijk gezegd vaak een beetje gekunsteld. Nu moet ik zeggen dat ik donderdag, toen ik samen met Arjan Koopmans een training gaf, gezien heb dat er hele mooie dingen kunnen ontstaan. Het ging als volgt:

We gaven een training aan een klein team. Zij hadden vorig jaar al 2x een bijeenkomst gehad over DISC. En nu waren er 2 nieuwe medewerkers die voorafgaand aan de training een DISC profiel hebben gemaakt. Bij de start van de training gaf Arjan uitleg over DISC, de verschillende typen kenmerken die we in bepaalde mate hebben. Ieder teamlid zijn profiel is uitgetekend op de flipover.

Daarna was ik aan de beurt, de specialist ‘ervaringsleren’. 😉

We speelden toss a name, numbers, en mine field, buiten. Dat gaf hele mooie inzichten en natuurlijk werden teampatronen zichtbaar en konden we DISC stijlen herkennen.

Tot slot zijn we naar binnen gegaan en aan een ronde tafel gaan zitten. Ik heb op een A4’t je een tabel gemaakt met 2 kolommen: verbeterpunten en sterke punten.

Ieder kreeg de opdracht om aan de hand van de DISC kenmerken voor zichzelf een verbeterpunt te noteren en daarnaast zoveel mogelijk sterke punten. Handig was om de kenmerken van DISC op papier er naast te houden als inspiratiebron.

Daarna gaf Arjan de opdracht om je eigen papier door te geven aan degene die rechts van je zit. Iedereen werd gevraagd het lijstje aan te vullen. Dus 1 verbeterpunt en de sterke punten (mochten er meer zijn). En steeds werd het blaadje naar rechts doorgegeven totdat je weer je eigen blaadje had.

Daarna 15 minuten gelegenheid om in kleine groepjes aan je collega’s te vragen om verduidelijking. En om de rode lijn er uit te halen en uit te spreken welk verbeterpunt je er uit gaat halen om aan te werken.

Wat er ontstond was dat mensen inderdaad met elkaar in gesprek gingen, feedback aan elkaar vroegen en gaven. Heel mooi om te zien. Wel belangrijk om er bij te blijven merkte ik. Want feedback geven is vaak lastig en als men het verkeerd verwoord kan er verwarring ontstaan.

Zelf ben ik er van overtuigd dat DISC begrip en acceptatie bevorderd. En door de spelletjes die we gespeeld hebben was iedereen in een goede stemming en had iedereen veel over zichzelf en over elkaar geleerd.

Die combinatie is goud denk ik.

Reageer of stel je vraag hieronder:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Populaire werkvormen

>