geschreven door Hugo Bakker 

Hoe niet effectieve patronen in teams doorbreken

Hoe niet effectieve patronen in teams doorbreken

Hoe kun je als trainer of teamcoach ineffectieve patronen die je tegenkomt in een team doorbreken en helpen om effectieve patronen te creëren?

In deze video laat ik middels de 101werkvormen cirkel zien hoe je dit succesvol kunt  doen. Trouwens, wat is de definitie van een team? Een team is een groep mensen; kinderen, jongeren of volwassenen die om welke reden dan ook door samen te werken meer bereiken dan wanneer ze alleen zouden zijn.

Kortom: laat het team middels werkvormen/ spelvormen steeds opnieuw hun valkuilen ervaren en reflecteren op hun gedrag. Omdat patronen hardnekkig kunnen zijn komt ‘het besluit’ om ‘het’ voortaan anders doen steeds opnieuw terug. In sommige teams verloopt dit proces sneller dan in andere teams.

Wanneer je het fysieke boek “De 101werkvormen Formule” hebt zul je misschien herkennen dat de cirkel gebaseerd is op de zogenaamde M.E.R.C.I. methode (Motiveren – Ervaren – Reflecteren – Committeren – Implementeren) alleen het verschil is dat ik hier inzoom op het inslijten van het besluit door steeds opnieuw te laten ervaren (Ervaren – Reflecteren – Committeren).

Als mens, als trainer, als teamcoach kan ik zelf ook vastzitten in patronen. Dit is de methode die ik hanteer. Ik weet dat het werkt doordat ik vele teams op deze manier heb mogen helpen.

Ik ben benieuwd naar jouw visie en ervaringen.

Wil je ze hieronder in het commentaarveld delen? Wil je de video delen op social media als je het waardevol vind?

Over

Hugo Bakker

Mijn missie is om iedereen die met groepen werkt te inspireren om meer actief en meer ervaringsgericht te werken.
BIO: PABO (1989 - 1993), in diverse typen onderwijs gewerkt, directeur op een ZMOK school, interim management en 25 jaar trainingen en teamcoaching bij bedrijven en ondernemers.

Reageer of stel je vraag hieronder:

  • Ik moet voor een team bijeenkomst, waarbij we het gaan hebben over regels mbt het dragen van uniform bij studenten. Hier denken de collega’s allemaal verschillend over. (niet effectief) Nu wil ik dit met een werkvorm doen. Welke werkvorm kan ik toepassen waarbij ook visueel/inzichtelijk wordt hoe we denken over dat onderwerp?

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    Populaire werkvormen

    >